X 

smirnovskit

www.mineral.cz - databáze minerálů


smirnovskit
smirnovskit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

smirnovskit

chemické složení *[Th3(Ce,Fe)Ca]5(PO4)4[F3(OH)2]5.5H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvatmavohnědá až červenohnědá, bílá, bezbarvá
krystalická soustavarentgenamorfní
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
smirnovskit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

smirnovskitLOKALITY


smirnovskitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.484.