X 

smoljaninovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


smoljaninovit
smoljaninovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

smoljaninovit

chemické složení *(Co,Ni,Mg,Ca)3(Fe,Al)2(AsO4)4.11H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do2.430 - 2.490
barvažlutohnědá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnost-
popsal
v roce0
smoljaninovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

smoljaninovitLOKALITY


smoljaninovitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.484.
(2) 43-676, 43-663.