X 

sofiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sofiit
sofiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sophiite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sophiit(Sofiit) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/K.05-40
chemické složeníIMA:
Zn2(Se4+O3)Cl2
Fleischer:
Zn2(Se4+O3)Cl2

sofiit

chemické složení *Zn2(SeO3)Cl2
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do
barvabezbarvá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až hedvábný
štěpnostvelmi dokonalá podle {010}
popsalVergasov, Filtaov, Semenov, Filosofova
v roce1989
sofiit

popis minerálu: (Vergasova a kol. 1989) - Zn2(SeO3)Cl2, kosočtverečný. Sofiit tvoří shluky dobře omezených krystalků tence tabulkovitého až slídovitého habitu. Velikost krystalků dosahuje 5mm, síla 0.01-0.1. Krystaly mají pseudošesterečný vzhled s vyvinutými plochami {010},{100} a {101}. Tabulky jsou často protažené podle osy c a tabulkovité podle {010}. Plochy {010} jsou rýhované, sofiit tvoří dvojčata podle {100} ve tvaru vlaštovčího ocasu [1]. Krystaly sofiitu jsou bezbarvé, průhledné, vryp má bílý, lesk skelný, mastný a hedvábný. T=2.4 (38 až 61 kg/mm2 při 14g), h=3.61(vyp.). Je velmi křehký, štěpnost má velmi dokonalou podle pinakoidu {010} a méně dokonalou podle prizmy {201}. Je dvojosý (+), není pleochroický, nemá patrnou disperzi, rovina opt. os (001),Z=a, Y=c a X=b [1]. Na vzduchu je sofiit nestálý, během několika hodin krystaly bělají a matní, kroutí se a bobtnají. Produkty přeměny vytvářejí radiálně paprsčité agregáty. Na světle se barva sofiitu mění na nebesky modrou. Ve vodě se rozpouští jen obtížně, je dobře rozpustný ve zředěných kyselinách. Během několika minut reaguje s imerzními kapalinami [1]. Nerost byl nazván podle Sofie Ivanovny Nabokové - známé výzkumnice kamčatských vulkánů [1]. p: a=10.251, b=15.223, c=7.666, Z=8 [1]. ch: ZnO 47.83, SeO2 34.48, CuO 0.19, PbO 0.35, Cl 22.26, O=Cl2 -5.02, ä100.09 [1]. op: ŕ=1.709, á=1.726, +=1.750, 2V(vyp.)=81ř [1]. v textu obr.xx, 3obr. agr. [1]. ----------------------------------------------------------------- Dron-2, CoKŕ-záření, vnitřní standart Ge [1]. 8.49 1 1 1 0 7.61 100 0 2 0 5.124 1 2 0 0 4.544 2 1 3 0 4.244 <1 2 2 0 3.905 1 1 3 1 3.807 23 0 4 0 3.714 1 2 2 1 0 1 2 3.591 2 1 0 2 3.337 1 3 1 0 3.237 6 1 4 1 3.055 8 0 3 2 3 1 1 2 4 0 2.918 12 1 5 0 2.834 1 3 3 0 2.727 4 1 5 1 2.627 1 2 3 2 2.560 1 4 0 0 2.538 6 0 6 0 2.479 3 2 5 1 2.429 1 4 2 0 2.419 1 3 2 2 2.388 1 2 4 2 0 5 2 2.358 <1 1 2 3 2.276 3 3 3 2 2 6 0 3 5 0 2.130 4 4 0 2 1 7 0 2.049 <1 4 2 2 1 7 1 4 4 1 1.958 <1 2 4 3 2 6 2 3 5 2 1.899 2 0 8 0 0 1 4 5 3 0 4 5 1 3 3 3 1.891 2 0 7 2 1.830 <1 1 2 4 2 5 3 1.817 1 1 8 1 1.736 1 2 8 1 1.625 1 3 8 1 2 4 4 1.5218 3 0 10 0 4 7 2 1.4773 2 1 10 1 1.4589 2 2 10 0 7 1 0sofiitLOKALITY

Byl nalezen v Bolšoj terščině tolbačinské erupce na Kamčatce.
Nachází se v hloubce 1-3cm ve fumarolách v teplotách 180-230řC spolu s tenoritem, cotunnitem, ponomarevitem, halitem, sylvínem a lístečky ryzího zlata [1].


sofiitLITERATURA

(1) ZVMO 1989, No.1, p.65-69.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.590.
(3) 45-1463.