X 

sosedkoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sosedkoit
sosedkoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sosedkoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sosedkoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/D.27-50
chemické složeníIMA:
K5Al2Ta22O60
Fleischer:
(K,Na)1-x(Ta,Nb,Al)4(O,OH)11

sosedkoit

chemické složení *(K,Na)5Al2(Ta,Nb)22O60
tvrdost od - do
hustota od - do6.900 - 6.900
barvabezbarvá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskdiamantový
štěpnost-
popsalVološin,Menšikov,Pachomovskij
v roce1982
sosedkoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sosedkoitLOKALITY


sosedkoitLITERATURA

(1) 35-687.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.486-487.
(3) ZVMO 1984, 113, No.3, p.369-370.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.518.