X 

souxit = varlamoffit

www.mineral.cz - databáze minerálů


varlamoffit
souxit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

souxit

chemické složení *(Sn,Fe)(O,OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do2.520 - 2.610
barvažlutá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDe Dycker
v roce1946
souxit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

varlamoffitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [2].


varlamoffitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.546.
(2) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.