X 

souzalit

www.mineral.cz - databáze minerálů


souzalit
souzalit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Souzalite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Souzalith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.11-90
chemické složeníIMA:
Mg3Al4(PO4)4(OH)6·2H2O
Fleischer:
Mg3Al4(PO4)4(OH)6·2H2O

souzalit

chemické složení *(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)4(PO4)4(OH)6.2H2O
tvrdost od - do5.5 - 6.0
hustota od - do3.090 - 3.090
barvatmavě zelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostpodle {010}
popsalPecora & Fahey
v roce1947
souzalit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


souzalitLOKALITY


souzalitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.487.
(2) 33-863, 8-165.