X 

arthurit

www.mineral.cz - databáze minerálů


arthurit
arthurit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Arthurite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Arthurit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.08-40
chemické složeníIMA:
CuFe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O
Fleischer:
CuFe3+2(AsO4)2(OH)2·4H2O

arthurit

chemické složení *CuFe23+(AsO4,PO4,SO4)2(O,OH)2.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do3.020 - 3.020
barvajablečně až smaragdově zelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDavis & Hey
v roce1964
arthurit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


arthuritLOKALITY

EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [3].


arthuritLITERATURA

(1) 36-400, 16-397.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.76-77.
(3) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21. Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.