X 

spinelidy

www.mineral.cz - databáze minerálů


spinelidy
spinelidy FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

spinelidy

chemické složení *řada spinelu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
spinelidy

popis minerálu: Krychlové oxidy s obecným vzorcem AB2O4 s velkou izomorfií: A=Co, CU, Fe2+, Ge, Mg, Mn2+, Ni, Ti4+, Zn; B=Al, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Mn3+, V3+


klasifikace - Strunz (

spinelidyLOKALITY


spinelidyLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.489.