X 

stainierit = heterogenit

www.mineral.cz - databáze minerálů


heterogenit
stainierit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

stainierit

chemické složení *viz heterogenit-(3R)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavanebo heterogenit-(2H)
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
stainierit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

heterogenitLOKALITY

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Nevada:
Goodsprings (Clark Company) [1].
SOUTH AMERICA:


heterogenitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.233.
(2) 7-169.