X 

staurolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


staurolit
staurolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Staurolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Staurolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.03-10
chemické složeníIMA:
Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Fleischer:
(Fe,Mg,Zn)3-4(Al,Fe)18(Si,Al)8O48H2-4

staurolit

chemické složení *(Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2
tvrdost od - do7.0 - 7.5
hustota od - do3.650 - 3.830
barvatmavohnědá, červenohnědá až hnědočerná
krystalická soustavapseudokosočtverečná-jednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostzřetelná podle {010}
popsalDelamétherie
v roce1792
staurolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


staurolitLOKALITY

Čechy:
Mokřina (u Mariánských Lázní, okres Cheb) [3].
Přibyslavice (u Čáslavi, okres Kutná Hora) [4].
Těšov (u Lázní Kynžvart, okres Cheb) [5].
Slezsko:
Adolfovice (obec Bělá pod Pradědem, okres Šumperk) [6].
Široký Brod (u Jeseníku, okres Šumperk) [902].
Slovensko:
Jalovec (near Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš district) [899].


staurolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.491-492.
(2) 41-1484, 15-397.
(3) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.301(Mokřina).
(4) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.327(Přibyslavice).
(5) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.382(Těšov).
(6) Kruťa T. (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. Mor. Muzeum v Brně, s.73(Adolfovice).
(7) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.749.