X 

steatit

www.mineral.cz - databáze minerálů


steatit
steatit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

steatit

chemické složení *odrůsda mastku
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalPlinius
v roce370
steatit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

steatitLOKALITY

Čechy:
Hejná (u Horažďovic, okres Strakonice) [1].
Lčovice (u Volyně, okres Prachatice) [2].


steatitLITERATURA

(1) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.49(Hejná).
(2) Kratochvíl J.(1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.25(Lčovice).