X 

stenhuggarit

www.mineral.cz - databáze minerálů


stenhuggarit
stenhuggarit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Magnussonite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Stenhuggarit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/J.09-10
chemické složeníIMA:
Mn2+10As3+6O18(OH,Cl)2
Fleischer:
Mn2+5As3+3O9(OH,Cl)

stenhuggarit

chemické složení *CaFe3+(As4+O2)(As3+Sb3+O5)
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do4.630 - 4.630
barvaoranžová
krystalická soustavačtverečná
barva vrypužlutá
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalMoore
v roce1967
stenhuggarit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


stenhuggaritLOKALITY


stenhuggaritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.493.
(2) 24-199.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.526.