X 

stenonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


stenonit
stenonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Stenonite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Stenonit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/C.05-10
chemické složeníIMA:
Sr2Al(CO3)F5
Fleischer:
(Sr,Ba,Na)2Al(CO3)F5

stenonit

chemické složení *(Sr,Ba,Na)2Al(CO3)F5
tvrdost od - do3.0 - 3.5
hustota od - do3.860 - 3.860
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdobrá podle {120} a {001}
popsalPauly
v roce1962
stenonit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


stenonitLOKALITY


stenonitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.493.
(2) 15-366.