X 

stepanovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


stepanovit
stepanovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Stepanovite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Stepanovit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/A.01-80
chemické složeníIMA:
NaMgFe3+(C2O4)3·8-9H2O
Fleischer:
NaMgFe3+(C2O4)3·8-9H2O

stepanovit

chemické složení *NaMgFe3+(C2O4)3.8-9H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do1.690 - 1.690
barvazelená
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lomnepravidelný
leskskelný
štěpnost-
popsalNefedov
v roce1953
stepanovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


stepanovitLOKALITY


stepanovitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.493.