X 

sterkorit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sterkorit
sterkorit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Stercorite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Stercorit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.23-60
chemické složeníIMA:
(NH4)Na(PO3OH)·4H2O
Fleischer:
(NH4)Na(PO3OH)·4H2O

sterkorit

chemické složení *H(NH4)Na(PO4).4H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do1.554 - 1.554
barvabezbarvá, bílá, nažloutlá, nahnědlá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalHerepath
v roce1850
sterkorit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sterkoritLOKALITY


sterkoritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.493.
(2) 24-1048.