X 

stibiatil

www.mineral.cz - databáze minerálů


stibiatil
stibiatil FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

stibiatil

chemické složení *komplexní Sb-sulfid
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalIgelstr?m
v roce1889
stibiatil

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (2

stibiatilLOKALITY


stibiatilLITERATURA