X 

stibiocolusit

www.mineral.cz - databáze minerálů


stibiocolusit
stibiocolusit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Stibiocolusite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Stibiocolusit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/C.10-45
chemické složeníIMA:
Cu13V(Sb,Sn,As)3S16
Fleischer:
Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32

stibiocolusit

chemické složení *Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32
tvrdost od - do
hustota od - do4.660 - 4.660
barvatmavě šedá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypušedá
lomnerovný
leskkovový
štěpnostchybí
popsalSpiridonov, Badalov, Kovačev
v roce1992
stibiocolusit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


stibiocolusitLOKALITY

Evropa:
BULHARSKO:
Čelopeč [1].
ASIE:
Uzbekistán:
Kajragač na křemen - sulfidických žilách v částech s bohatými Te-rudami, sulfidy cínu, bismutu, okraje zrn bývají bohatší Sn a často tvoří i směsi s nekrasovitem a mawsonitem [1].


stibiocolusitLITERATURA

(1) Spiridonov E.M., Badalov A.C., Kovačev V.V. (1992): Stibiokolusit Cu26V2(Sb,Sn,As)6S32 - novyj mineral. Doklady Akad. Nauk SSSR 324
(2), 411-414 (new mineral).
(2) 46-1289.