X 

stillwellit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


stillwellit-(Ce)
stillwellit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

stillwellit-(ce)

chemické složení *(Ce,La,Ca)BSiO5
tvrdost od - do
hustota od - do4.570 - 4.570
barvanafialověle šedá, hnědožlutá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskmastný
štěpnost-
popsalMcAndrew & Scott
v roce1955
stillwellit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

stillwellit-(Ce)LOKALITY


stillwellit-(Ce)LITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.496.
(2) 26-349, 25-1447, 19-287.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.755.