X 

stilpnochloran

www.mineral.cz - databáze minerálů


stilpnochloran
stilpnochloran FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

stilpnochloran

chemické složení *(Ca,K,H2O)(Al,Fe,Mg)3[(OH,O)2/(Si,P)4O10]
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalKretschmer
v roce1905
stilpnochloran

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

stilpnochloranLOKALITY


stilpnochloranLITERATURA