X 

stronciumapatit

www.mineral.cz - databáze minerálů


stronciumapatit
stronciumapatit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Strontium-apatite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fluorstrophit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.39-00
chemické složenívzorec nenalezen

stronciumapatit

chemické složení *(Sr,Ca)5(PO4)3(OH,F)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
stronciumapatit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


stronciumapatitLOKALITY


stronciumapatitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.499.
(2) 33-1348, 14-691.