X 

strverit

www.mineral.cz - databáze minerálů


strverit
strverit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

strverit

chemické složení *(Ti,Ta,Fe3+)3O6 = Ta odr. rutilu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalZambonini
v roce1907
strverit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

strveritLOKALITY

Čechy:
Písek (okres Písek) [3,4].


strveritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.499.
(2) 17-543.
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.151(Písek).
(4) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.485(Písek).
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.539.