X 

stříbro-4H

www.mineral.cz - databáze minerálů


stříbro-4H
stříbro-4H FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *Ag
tvrdost od - do1.5 - 2.0
hustota od - do9.530 - 9.530
barvabílá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalNovgorodova, Gorškov & Mochov
v roce1979
stříbro-4H

popis minerálu: (Novgorodova a kol. 1979) Ag, šesterečné. Tvoří srůsty s kubickým stříbrem a modifikací 2H, přičemž srůstá (111) (3C)//(1010) (4H,2H). Srůsty modifikací stříbra tvoří drobné agregáty (setiny až desetiny milimetru), nepravidelného zdeformovaného nebo protaženého tvaru. Výjmečně tvoří 1-1.5 cm velké dendritické srůsty lístečkovitých krystalů protažených podle oktaedru [1]. Mikrotvrdost 51-59 kg.mm-2, vtisky identoru jsou izotropní, h(vyp.) 9.53, změřený ve směsi s ostatními modifikacemi (při převaze modifikace 3C) 10.35. Přítomnost šesterečných polytypů ve stříbře je nejspíše příčinou omezené izomorfie se strukturně příbuznými kovy mědí a zlatem [1]. V nábrusu se vlivem převahy krychlové modifikace neprojevuje anizotropie a bireflexe, odraznost je poněkud nižší než u kubického stříbra [1]. p: a=2.93, c=10.18, P63mc, uspořádání ABAC [1]. R: 67.0(440), 69.4(460), 71.5(480), 73.6(500), 75.0(520), 76.5(540), 77.8(560), 78.8(580), 79.6(600), 80.2(620), 80.9(640), 81.5(660), 82.0(680), 82.5(700), 83.0(720), 83.5(740) [1]. Pro hexagonální polytypy jsou typické následující slabé difrakce: ----------------------------------------------------------------- kamera RKU (3R=114mm), d=0.2mm, Fe bez filtru [1]. 2.241 10 102 1.199 10 1.668 10 006 1.160 10 204 1.286 20 114 0.99 20 206 1.213 10 202 (vybrány pouze odlišné difrakce od stříbra bez á-linií)


klasifikace - Strunz (1AA

stříbro-4HLOKALITY

Šesterečné polytypy stříbra vznikly při rekrystalizaci jemně dispergovaných agregátů vzniklých z gelů.
Je možné, že hexagonální polytypy stříbra jsou metastabilní a utvořily se jen díky rychlému vzniku krystalových agregátů.
Z tohoto pohledu mají příměsi ostatních kovů obsažené v koncentracích do 1% úlohu stabilizátorů struktury.
Stříbronosné asociace obsahující hexagonální polytypy vznikly v pozdních stádiích mineralizace při povrchu ložisek.
Byl nalezen ve stříbronosných formacích Dálného Východu (Rusko) [1].


stříbro-4HLITERATURA

Prvky, s.29-31. (1) Novgorodova M.I., Gorškov A.I., Mochov A.V. (1979): Samorodnoje serebro i jego novyje strukturnyje modifikacii. ZVMO 108, č.5, s.552-563.