X 

swinefordit

www.mineral.cz - databáze minerálů


swinefordit
swinefordit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Swinefordite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Swinefordit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.19-60
chemické složeníIMA:
Ca0.2(Li,Al,Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH,F)2·nH2O
Fleischer:
(Ca,Na)0.3(Li,Mg)2(Si,Al)4O10(OH,F)2·2H2O

swinefordit

chemické složení *(Li,Ca,Na)(Al,Li,Mg)4(Si,Al)8O20(OH,F)4.4H2O
tvrdost od - do1.0 - 1.0
hustota od - do
barvazelenavě šedá až šedě olivová
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskmatný
štěpnost-
popsalTien,Leavens,Nelen
v roce1975
swinefordit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


swineforditLOKALITY


swineforditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.504.
(2) 29-809(13A).
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.776.