X 

synadelfit

www.mineral.cz - databáze minerálů


synadelfit
synadelfit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Synadelphite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Synadelphit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.56-10
chemické složeníIMA:
Mn2+9(AsO4)2(AsO3)(OH)9·2H2O
Fleischer:
(Mn2+,Mg,Ca,Pb)9(As3+O3)(As5+O4)2(OH)9·2H2O

synadelfit

chemické složení *(Mn,Mg,Ca,Pb)9(As3+O3)(As5+O4)2(OH)9.2H2O(?)
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do3.570 - 3.570
barvabezbarvá, červená, hnědá až černá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až diamantový
štěpnost-
popsalSj?gren
v roce1884
synadelfit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


synadelfitLOKALITY


synadelfitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.505.
(2) 24-725, 20-703.