X 

sztrokayit

www.mineral.cz - databáze minerálů


sztrokayit
sztrokayit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Sztrokayite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Sztrokayit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/D.10-00
chemické složeníIMA:
Bi3TeS2
Fleischer:

sztrokayit

chemické složení *Bi3TeS2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
sztrokayit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


sztrokayitLOKALITY


sztrokayitLITERATURA