X 

tadžikit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


tadžikit-(Ce)
tadžikit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *Ca3(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe3+)B4Si4O22
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do3.730 - 3.860
barvasvětle šedohnědá, tmavohnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelná
štěpnostzřetelná podle {010}
popsal
v roce1970
tadžikit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

tadžikit-(Ce)LOKALITY


tadžikit-(Ce)LITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.507.