X 

tancoit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tancoit
tancoit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tancoite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tancoit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.02-20
chemické složeníIMA:
HLiNa2[Al(PO4)2(OH)]
Fleischer:
HNa2LiAl(PO4)2(OH)

tancoit

chemické složení *HNa2LiAl(PO4)2(OH)
tvrdost od - do4.0 - 4.5
hustota od - do2.752 - 2.752
barvabezbarvá, bledě růžová
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostdobrá podle {010} a {001}
popsalKamik,Sturman,Dunn,Povarenych
v roce1980
tancoit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tancoitLOKALITY


tancoitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.508.
(2) 33-602.
(3) ZVMO 1982, 111, No.6, p.699.