X 

tangeit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tangeit
tangeit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tangeite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tangeit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.26-60
chemické složeníIMA:
CaCuVO4(OH)
Fleischer:
CaCuVO4(OH)

tangeit

chemické složení *CaCu(VO4)(OH) (nesprávně kalciovolbortit)
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do
barva
krystalická soustavazelenavá až zelená či nažloutlá
barva vrypu-
lom-
leskperleťový na štěpných plochách
štěpnostdokonalá
popsalFersman
v roce1925
tangeit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tangeitLOKALITY


tangeitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.508.