X 

astrolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


astrolit
astrolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

astrolit

chemické složení *(Na,K)2Fe2+(Al,Fe3+)2Si5O15.H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalReinisch
v roce1904
astrolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

astrolitLOKALITY


astrolitLITERATURA