X 

taranakit

www.mineral.cz - databáze minerálů


taranakit
taranakit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Taranakite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Taranakit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.21-20
chemické složeníIMA:
K3Al5(PO3OH)6(PO4)2·18H2O
Fleischer:
K3(Al,Fe)5(HPO4)6(PO4)2·18H2O

taranakit

chemické složení *(K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O
tvrdost od - do
hustota od - do2.090 - 2.090
barvabílá, šedobílá, nažloutlá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHector
v roce1865
taranakit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


taranakitLOKALITY


taranakitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.509.
(2) 29-981, 26-1306, 8-180.