X 

teepleit

www.mineral.cz - databáze minerálů


teepleit
teepleit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Teepleite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Teepleit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/G.08-20
chemické složeníIMA:
Na2B(OH)4Cl
Fleischer:
Na2B(OH)4Cl

teepleit

chemické složení *Na2B(OH)4Cl
tvrdost od - do3.0 - 3.5
hustota od - do2.080 - 2.080
barvabílá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lomnedokonale lasturnatý
leskskelný až mastný
štěpnost-
popsalGale, Foshag & Vonsen
v roce1938
teepleit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


teepleitLOKALITY

Europe:
Africa:
Asia:
Australia:
North and Central America:
USA:
California:
Borax Lake (Lake Company) [1].
Clear Lake (Lake Company) [1].
South America:


teepleitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.510.
(2) 11-12.