X 

tellurohauchecornit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tellurohauchecornit
tellurohauchecornit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tellurohauchecornite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tellurohauchecornit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/B.15-40
chemické složeníIMA:
Ni9BiTeS8
Fleischer:
Ni9BiTeS8

tellurohauchecornit

chemické složení *Ni9BiTeS8
tvrdost od - do
hustota od - do6.500 - 6.500
barva
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGait,Harris
v roce1980
tellurohauchecornit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tellurohauchecornitLOKALITY


tellurohauchecornitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.512.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.518.
(3) 34-566, 25-575.
(4) ZVMO 1982, 111, No.6, p.691.