X 

teruggit

www.mineral.cz - databáze minerálů


teruggit
teruggit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Teruggite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Teruggit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/H.18-10
chemické složeníIMA:
Ca4Mg[AsB6O11(OH)6]2·14H2O
Fleischer:
Ca4MgAs2B12O22(OH)12·12H2O

teruggit

chemické složení *Ca4MgAsB12O22(OH)12.14H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do2.140 - 2.140
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdobrá podle {001}
popsalMeixner (Aristarain,Hurlbut 1968)
v roce1953
teruggit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


teruggitLOKALITY


teruggitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.513.
(2) 21-150.