X 

tetraaurikuprid

www.mineral.cz - databáze minerálů


tetraaurikuprid
tetraaurikuprid FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tetra-auricupride (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tetra-Auricuprid (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.01-60
chemické složenívzorec nenalezen

tetraaurikuprid

chemické složení *AuCu
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do14.670 - 14.670
barvazlatožlutá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesksilný kovový
štěpnost-
popsalChen, Yu, Zhang, Peng
v roce1982
tetraaurikuprid

popis minerálu: (Chen a kol. 1982) AuCu, čtverečný. Byl nalezen ve formě nepravidelného zrna o rozměrech 600x350x50 ćm s častým rýhováním na povrchu. Pod binokulární lupou je zlatavě žlutý se silným kovovým leskem. Minerál je kujný a dobře se leští. Mikrotvrdost 344 (5g), 288 (10g), 294 (20g). H=14.67 [1]. V odražením světle je slabě anizotropní od šedé do světle šedé. Je nerozpustný v HCl, H2SO4, HNO3. Nazván podle složení a krystalové soustavy, schválen IMA [1]. p: a=3.98, c=3.720, Z=2, C4/mmm [1]. R: 44.6(405), 46.8(436), 50.3(480), 55.8(526), 61.2(546), 74.4(578), 76.6(589), 83.6(622), 84.9(644), 85.4(656), 86.6(664), 91.3(700) pro světlo Rvis. 67, x=0.38836, y=0.3587, lambda 586 nm, Pe=0.2365 [1]. ----------------------------------------------------------------- [1] 2.24 100 111 1.040 50b 207,312 1.99 50 020 0.877 70b 1.195 100 131 0.832 60 1.125 60š 113,222 0.797 90btetraaurikupridLOKALITY

Byl nalezen v platinonosných bazických a ultrabazických horninách u Sardala (Marneshi Company, Xinjiang region, Čína) spolu s diopsidem, tremolitem, anatitem, zirkonem, magmetitem, chromitem, pyrhotinem, pyritem, chalkopyriem, ryzím zlatem, stříbrem a Pt-minerály [1].


tetraaurikupridLITERATURA

Prvky, s.42-43. (1) Chen Keqiao, Yu Tinggao, Zhang Yongge, Peng Zhizhong (1982): Tetraauricupride, CuAu, discovered in China. Scientia Geologica Sinica č.1, s.111-116 in Amer. Mineral. 1983, 68, 1250-1251 (podle Amer. Mineral. též Bernard J.H., Rost R.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha, s.513-514); ZVMO 1984, 113, č.3, s.366; Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.523.
(2) 25-1220.