X 

texasit

www.mineral.cz - databáze minerálů


texasit
texasit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

texasit

chemické složení *zrušen = syntetická fáze
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalCrook
v roce1977
texasit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (6

texasitLOKALITY


texasitLITERATURA

(1) 29-1073.
(2) ZVMO 1983, 112, No.6, p.706.