X 

attakolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


attakolit
attakolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Attakolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Attakolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.28-00
chemické složeníIMA:
CaMn2+Al4(HSiO4)(PO4)3(OH)4
Fleischer:
(Ca,Sr)Mn(Al,Fe3+)4(HSiO4)(PO4)3(OH)4

attakolit

chemické složení *(Ca,Sr)Mn2+(Al,Fe)4 [(Si,P)O4]H(PO4)3(OH)4
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.230 - 3.230
barvanarůžovělá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBlomstrand
v roce1868
attakolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


attakolitLOKALITY


attakolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.78.
(2) 47-1795, 18-146.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.47.