X 

thornasit

www.mineral.cz - databáze minerálů


thornasit
thornasit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Thornasite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Thornasit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/D.20-10
chemické složeníIMA:
Na12Th3(Si8O19)4·18H2O
Fleischer:
(Na,K)ThSi11(O,F,OH)25·8H2O

thornasit

chemické složení *(Na,K)ThSi11(O,HO,F,Cl)33
tvrdost od - do
hustota od - do2.620 - 2.620
barvabezbarvá, nazelenalá
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá
lompololasturnatý
leskskelný až voskový
štěpnost-
popsalAnsell. Chao
v roce1987
thornasit

popis minerálu: (Ansell a Chao 1987) - (Na,K)ThSi11(O,H2O,F,Cl)33, klencový. Vyskytuje se v izometrických zrnech až 0.7 mm velkých. Zrna jsou průhledná až průsvitná, bezbarvá s velmi slabým zeleným nádechem. Je voskově až skelně lesklý, vryp má bílý [1]. Někdy má jakoby naleptaný povrch a je pokryt bílým opakním práškovitým povlakem brockitu, který je možno odstranit v ultrazvukové lázni. V povrchu zrn byly pozorovány velmi jemné inkluze, které se nepodařilo identifikovat [1]. Minerál je křehký s pololasturnatým až nerovným lomem. Mikrotvrdost nebyla pro malé rozměry zrn určena, h=2.62 (vyp. 2.627), v krátkovlnném i dlouhovlnném UV světle září jablečně zeleně [1]. Za normální teploty nepatrně reaguje s HCl (1:1), nereaguje s HNO3 (1:1), ani s H2SO4 (1:1). Thornasit je opticky jednoosý (+) [1]. Název nerostu podle chemického složení, schválen IMA [1]. p: a=29.08, c=17.30, Z=18, R3m, R2 nebo R3m [1]. ch(prům. 5-ti an., m.s.): SiO2 57.93, Al2O3 1.42, ThO2 22.45, UO2 0.88, Na2O 1.55, K2O 1.10, CaO 0.17, F 0.40, Cl 0.05, H2O-8.62, H2O+ 5.14, -(F+Cl)=O 0.18, ä 99.53. obě formy H2O dle termických měření [1]. op:No=1.510, Ne=1.512 [1]. v textu IČ spektrum [1]. ----------------------------------------------------------------- 114.6 mm Gandolfiho komora, vnitřní standart Si, CuKŕ záření [1]. 14.54 20 1 1 0 8.41 10 3 0 0 8.17 30 0 1 2 7.27 100 2 2 0 6.47 10 1 3 1 5.37 <1 1 1 3 5.09 20 0 4 2 4.81 15 2 3 2 4.57 <1 2 4 1 4.37 5 5 1 1 4.17 70 4 2 2 4.009 10 1 5 2 3.745 <1 1 6 1 3.457 15 3 2 4 3.303 5 5 2 3 3.239 30 2 6 2 3.196 <1 7 4 4 3.099 <1 3 1 5 2.959 20 8 0 2 2.890 25 8 1 1 7 1 3 2.788 15 9 0 0 1 8 2 6 3 3 2.748 7 2 8 0 6 4 2 2.716 <1 6 2 4 2.687 5 3 7 2 2.598 5 5 5 3 5 4 4 2.546 7 0 8 4 2.419 3 0 10 2 2.399 <1 4 6 4 2.377 4 4 7 3 6 0 6 2.288 <1 4 8 2 2.258 4 4 4 6 2.205 <1 10 1 3 2.187 7 10 2 2 10 0 4 2.159 7 3 9 3 2.092 2 12 0 0 8 4 4 2.076 2 7 7 0 8 5 3 2.017 7 4 10 0 8 6 2 1.987 <1 2 10 4 1 12 1 1.968 <1 3 11 1 1.892 <1 5 10 1 1.840 <1 1 10 6 2 6 8 1.818 2 8 8 0 1.803 2 7 9 1 1.780 4 8 0 8 3 8 7 5 11 0 1 13 3 1.762 7 6 10 2 14 0 2 1.726 1 14 1 1 1.698 7 13 3 1 5 11 3 1.666 3 14 2 0 10 6 4 0 14 4 1.606 1 9 7 5 1.596 <1 3 14 1 11 7 1 1.566 <1 13 1 6 10 2 8 1.549 2 0 16 2 1.530 1 6 12 3 1.513 1 1 15 4 1.485 <1 1 5 11 4 6 10 1.474 1 16 1 3 1.458 2 15 3 3 16 2 2 1.444 <1 1.410 <1 1.391 <1 1.341 1 1.327 <1 1.292 <1 1.275 <1 1.232 <1 1.188 1 1.174 <1 1.148 <1 1.136 <1thornasitLOKALITY

Byl nalezen na dně lomu De-Mix (Mont St.
Hilaire, Quebeck, Kanada) v asociaci s yofortieritem a analcimem [1].


thornasitLITERATURA

(1) Canad. Mineral. 1987, 25, No.1, p.181-183.
(2) 40-506.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.591.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.793.