X 

thorotungstit

www.mineral.cz - databáze minerálů


thorotungstit
thorotungstit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

thorotungstit

chemické složení *2W2O3.H2O+(ThO2,Ce2O3,ZrO2)+H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
thorotungstit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

thorotungstitLOKALITY


thorotungstitLITERATURA