X 

tichonenkovit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tichonenkovit
tichonenkovit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tikhonenkovite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tikhonenkovit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/C.01-30
chemické složeníIMA:
SrAlF4(OH)·H2O
Fleischer:
SrAlF4(OH)·(H2O)

tichonenkovit

chemické složení *SrAlF4(OH).H2O
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do3.620 - 3.620
barvabezbarvá, narůžovělá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lomlasturnatý až téměř nerovný
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalChomjakov & kol.
v roce1964
tichonenkovit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tichonenkovitLOKALITY


tichonenkovitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.519.
(2) 17-501.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.565.