X 

tinnunculit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tinnunculit
tinnunculit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tinnunculite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/D.01-00
chemické složenívzorec nenalezen

tinnunculit

chemické složení *C5.2H6.4N4.2O4.2
tvrdost od - do
hustota od - do
barvažlutavě bílá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypužlutobílá
lomlasturnatý
leskmdlý
štěpnost-
popsal
v roce-10
tinnunculit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tinnunculitLOKALITY


tinnunculitLITERATURA