X 

tisinalit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tisinalit
tisinalit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tisinalite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tisinalith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.16-60
chemické složeníIMA:
Na3Mn2+TiSi6O15(OH)3
Fleischer:
Na2â??3(Mn,Ca)TiSi6(O,OH)18

tisinalit

chemické složení *Na3H3(Mn2+,Ca,Fe)TiSi6(O,OH)18.2H2O
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.660 - 2.690
barvažlutooranžová
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lomzrnitý až lasturnatý
leskskelný
štěpnostchybí
popsalKapustin,Pudovkina,Bykova
v roce1980
tisinalit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tisinalitLOKALITY


tisinalitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.521.
(2) 33-607.
(3) ZVMO 1982, 111, No.2, p.239-240.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.804.