X 

augelit

www.mineral.cz - databáze minerálů


augelit
augelit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Augelite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Augelith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.12-20
chemické složeníIMA:
Al2PO4(OH)3
Fleischer:
Al2(PO4)(OH)3

augelit

chemické složení *Al2(PO4)(OH)3
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.700 - 2.700
barvabezbarvá, bílá, žlutá, namodralá, narůžovělá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný, perleťový
štěpnostdokonalá podle {110}
popsalBlomstrand
v roce1868
augelit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


augelitLOKALITY

Čechy:
Otov (u Poběžovic, okres Domažlice) [3].
Vernéřov (u Aše, okres Cheb) [4].


augelitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.78.
(2) 34-151, 14-380.
(3) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.470(Otov).
(4) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.696(Vernéřov).