X 

titanoaugit - 3-5% TiO2 odrůda augitu

www.mineral.cz - databáze minerálů


titanoaugit
titanoaugit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

titanoaugit

chemické složení *3-5% TiO2 odrůda augitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalKnop
v roce1892
titanoaugit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

titanoaugitLOKALITY


titanoaugitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.521.