X 

tocornalit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tocornalit
tocornalit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tocornalite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tocornalit(?) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8III/X.00-00
chemické složenívzorec nenalezen

tocornalit

chemické složení *Ag-Hg jodid {(Ag,Hg)I}
tvrdost od - do
hustota od - do5.500 - 5.500
barvasvětle žlutá, nabíhá do šedozelené až černé
krystalická soustava
barva vrypužlutá
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
tocornalit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tocornalitLOKALITY


tocornalitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.523.
(2) 25-1326.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.568.
(4) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.