X 

torreyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


torreyit
torreyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Torreyite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Torreyit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/D.04-20
chemické složeníIMA:
Mg9Zn4(SO4)2(OH)22·8H2O
Fleischer:
(Mg,Mn2+)9Zn4(SO4)2(OH)22·8H2O

torreyit

chemické složení *(Mg,Mn)9Zn4(SO4)2(OH)22.8H2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do2.670 - 2.670
barvamodrobílá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až perleťový
štěpnost-
popsalPrewitt-Hopkins
v roce1949
torreyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


torreyitLOKALITY


torreyitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.527.
(2) 33-874, 5-74.