X 

tosudit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tosudit
tosudit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tosudite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tosudit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.18-50
chemické složeníIMA:
Na0.5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)12·5H2O
Fleischer:
Na0.5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)12·5H2O

tosudit

chemické složení *jíl. minerál, 1:1 chlorit:smectit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
tosudit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tosuditLOKALITY


tosuditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.527.
(2) 46-1463, 22-956, 12-213.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.814.