X 

tranquillityit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tranquillityit
tranquillityit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Tranquillityite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Tranquillityit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.07-10
chemické složeníIMA:
Fe2+8Ti3Zr2Si3O24
Fleischer:
Fe2+8(Zr,Y)2Ti3Si3O24

tranquillityit

chemické složení *Fe82+(Zr,Y)2Ti3Si3O24
tvrdost od - do
hustota od - do4.700 - 4.700
barvatmavě hnědá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLovering,Wark,Reid,Ware,Keil,Prinz, ...
v roce1971
tranquillityit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


tranquillityitLOKALITY


tranquillityitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.527.
(2) 26-1143.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.817.