X 

tritomit

www.mineral.cz - databáze minerálů


tritomit
tritomit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

tritomit

chemické složení *metamiktní borosilikát
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaviz tritomit-(Ce), -(Y)
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalWeibye
v roce1849
tritomit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

tritomitLOKALITY


tritomitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.530.