X 

truscottit

www.mineral.cz - databáze minerálů


truscottit
truscottit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Truscottite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Truscottit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.34-20
chemické složeníIMA:
Ca14Si24O58(OH)8·2(H2O)
Fleischer:
Ca14Si24O58(OH)8·x(H2O)

truscottit

chemické složení *(Ca,Mn)14Si24O58(OH)8.2H2O
tvrdost od - do
hustota od - do2.350 - 2.350
barvabezbarvá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
leskperleťový na štěpných plochách
štěpnostdokonalá podle {0001}
popsal
v roce0
truscottit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


truscottitLOKALITY


truscottitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.530.
(2) 29-382, 19-229, 17-761, 7-302.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.826.