X 

trögerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


trögerit
trögerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Trogerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/E.01-00
chemické složeníIMA:
(H3O)(UO2)(AsO4)·3H2O
Fleischer:
(H3O)[(UO2)(AsO4)](H2O)3

chemické složení *(UO2)3(AsO4)2.12H2O(?)
tvrdost od - do2.0 - 3.0
hustota od - do3.300 - 3.300
barvabezbarvá, žlutá, zelená
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskperleťový na štěpných plochách
štěpnostdokonalá podle {001}
popsalWeisbach
v roce1871
trögerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


trögeritLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary) [3,4,314].
Slezsko:
Zálesí (u Javorníka ve Slezsku, okres Jeseník) [314].


trögeritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.530.
(2) 8-326.
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.70(Jáchymov).
(4) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.